Resultaten wetenschappelijk onderzoek Rijksuniversiteit Groningen:

Afname subjectieve klachten en andere positieve bevindingen!

Het wetenschappelijk onderzoek of de Xlens kleurenfilters werken bij leesproblemen (d.w.z. bepaalde leesklachten doen verminderen of verdwijnen) geeft aanwijzingen dat de Xlens kleurenfilters visusklachten verminderen waardoor de kleurenfilters ondersteunend werken bij het lezen en een afname van een aantal leesgerelateerde klachten tijdens het lezen realiseren.

Xlens heeft bewust gekozen voor een kleine studie om te bepalen of er voldoende wetenschappelijke gronden zijn die een uitgebreid en kostbaar wetenschappelijk onderzoek rechtvaardigen. Xlens is zich er van bewust dat een groep van 23 personen als klein kan worden gezien en dat er geen placebo en controlegroep is meegenomen in deze eerste studie. Resultaten kunnen hierdoor ter discussie worden gesteld, of worden toegeschreven aan placebo-effect.

Opzet onderzoek

Enerzijds is in dit onderzoek het effect van de Xlens kleurenfilters objectief bestudeerd aan de hand van verschillende leestaken. Zo is onderzocht of de kleurenfilters de technische leesvaardigheid, uitgedrukt in accuratesse en leessnelheid, van mensen met leesmoeilijkheden beïnvloeden. Anderzijds is nagegaan hoe de participanten het lezen met de gekleurde brilglazen zelf ervaren.

Positieve bevindingen

Bij de afgenomen gevalideerde leestesten is bij de eerste testafname het effect van het lezen mét de Xlens kleurenfilters in vergelijking met het lezen zonder de Xlens kleurenfilters marginaal significant voor de Klepel* en significant voor de EMT* en de WRRT*. Er treedt direct een vooruitgang op bij het dragen van de Xlens bril. Er is geen verdere toename van leessnelheid bij langer gebruik van de Xlens bril; zowel zónder als mét bril lezen de proefpersonen tijdens de tweede en derde testafname op ongeveer hetzelfde niveau als mét bril tijdens de eerste testafname. Het is daarom niet duidelijk of deze eerste vooruitgang een werkelijke verbetering is of moet worden toegeschreven aan een placebo-effect. Er is geen terugval naar het leesniveau dat de proefpersonen hebben bij aanvang van het onderzoek.

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat heel wat leesgerelateerde klachten positief geëvolueerd zijn na het gebruik van de Xlens kleurenfilters. Er werd geen verband gevonden tussen subjectieve klachten en technische leesvaardigheid. Bij de leesgerelateerde klachten concentratie, oogirritatie, inspanning en bewegende letters is het verschil bij het lezen met de Xlens kleurenfilters ten opzichte van het lezen zonder significant gebleken.

Significante verbetering: statistisch niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol.
(bron: van Dale)

Verder onderzoek nodig

Nu het om een kleine studie gaat en omdat er aanwijzingen zijn dat de Xlens kleurenfilters direct zorgen voor een afname van visusklachten bij het lezen waardoor de kleurenfilters ondersteunend werken bij het lezen en zorgen voor een afname van leesgerelateerde klachten is verder onderzoek nodig.

Verder is er een aanwijzing en zijn er subjectieve voordelen dat de Xlens kleurenfilters de visual stress tijdens het lezen doen afnemen. Ook dit aspect verdient nader onderzoek, waarbij de indicatiestelling een grote rol zou moeten spelen.

Het wetenschappelijk onderzoek of de Xlens kleurenfilters werken bij leesproblemen is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van prof. dr. B. Maassen, Hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog.

*
EMT : Eén Minuut Test waarbij een lijst met onder elkaar geplaatste woorden op tempo gelezen moet worden.
Klepel : Een test waarbij pseudowoorden hardop gelezen moeten worden.
WRRT : Wilkins Rate of Reading Test. Het lezen van een blokje betekenisloze tekst bestaande uit willekeurig dóór elkaar geplaatste korte woorden, vooral bedoeld om de fase van visuele waarneming tijdens het lezen te testen.

Resultaten in het kort:

Onderzoek 1 (N=23): verschil tussen het lezen zonder en met Xlens kleurenfilters

 • EMT significant effect, Klepel marginaal significant effect, een groter significant effect bij de WRRT (A)
 • De effectgrootte bij EMT en Klepel is klein (ca 10%), bij WRRT is deze groter (20%). En wel dermate groter dat het interessant is om dit verder te onderzoeken. (B)
 • Mogelijk is deze verbetering het gevolg van een placebo-effect. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Onderzoek 2 (N=21): verschil tussen het lezen zonder en met Xlens kleurenfilters

 • De verschillen zijn bij EMT, Klepel, WRRT en Tekst niet significant (C)
 • Het leesniveau zónder en mét bril is gelijk aan mét bril tijdens eerste onderzoek (D)
 • Er is geen terugval naar het leesniveau dat de proefpersonen hebben bij aanvang van het onderzoek (E)

Onderzoek 3 (N=5): verschil tussen het lezen zonder en met Xlens kleurenfilters

 • De verschillen zijn bij EMT, Klepel, WRRT en Tekst niet significant (C)
 • Het leesniveau is gelijk aan de tweede testafname (D)
 • Er is geen terugval naar het leesniveau dat de proefpersonen hebben bij aanvang van het onderzoek (E)

Met betrekking tot de leesgerelateerde klachten:

 • Significante afname/verbetering op vier leesaspecten: concentratie, inspanning, bewegende letters en oogirritatie.

 

Korte toelichting op het onderzoek:

 • 38 deelnemers hebben zich aangemeld o.b.v. een aantal leesgerelateerde klachten;
 • Tijdens onderzoek 1 heeft er een Xlens onderzoek plaatsgevonden om te bepalen bij wie de Xlens filters effect hebben;
 • Tijdens onderzoek 1 zijn er bij 23 deelnemers gevalideerde leestesten afgenomen, met en zonder Xlens bril;
 • Elke deelnemer heeft de klachtenanamnese ingeleverd;
 • Op basis hiervan hebben 23 deelnemers de Xlens bril in gebruik genomen. De overige 15 deelnemers hebben verder niet meer deelgenomen aan de onderzoeken;
 • De 23 deelnemers hebben een Xlens bril ontvangen, en deze gedurende een periode van gemiddeld 3 weken gebruikt volgens de Xlens-richtlijnen (minimaal 5 uur per dag dragen);
 • Tijdens onderzoek 2 zijn er bij 21 personen wederom gevalideerde leestesten afgenomen, met en zonder Xlens bril. 1 persoon is voortijdig gestopt. 1 persoon had de Xlens bril niet bij zich.
 • 22 personen hebben de 2e klachtenanamnese ingeleverd.
 • Tijdens onderzoek 3, na een periode van 6 maanden, zijn er bij 5 personen wederom gevalideerde leestesten afgenomen, met en zonder Xlens bril. De overige proefpersonen hebben geen gehoor gegeven aan de vraag om aan het 3e onderzoek mee te werken. (note: pas nadat de resultaten bekend waren uit onderzoek 1 en 2 (dec. 2017) is besloten om het 3e onderzoek te laten plaatsvinden).

Zodra het complete verslag van de Rijksuniversiteit Groningen definitief en beschikbaar gesteld is, zullen we deze op onze site plaatsen.