Onafhankelijk onderzoek

Een onafhankelijk onderzoek onder 269 Xlens gebruikers laat zien dat leesklachten en leesgerelateerde klachten door het gebruik van de Xlens bril zijn verminderd of verdwenen.

 

  • Dansende of wazige letters: bij 93% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Niet begrijpen wat er staat: bij 78% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Langzaam lezen: bij 84% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Vermoeid uit school / werk: bij 86% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Ondertiteling niet kunnen volgen: bij 74% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Hoofdpijn of migraine: bij 90% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen
  • Moeite met concentreren: bij 85% van de Xlens gebruikers is deze klacht verminderd of verdwenen

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksbureau dat is aangesloten bij de MOA en de ESOMAR richtlijnen volgt. Tevens is het onderzoeksbureau CQI geaccrediteerd om onderzoeken in de zorg uit te voeren.

 

Op basis van het aantal reacties zijn, met 95% zekerheid, betrouwbare conclusies te trekken. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september-oktober 2016.

 

 

Wat houdt CQI in?

 

Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van deze zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten.

Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

 

De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg, op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

"Hoe werken de Xlens kleurenfilters?"

Mensen met leesproblemen en visuele dyslexie ervaren veel klachten die worden veroorzaakt door een verstoorde of verkeerde overdracht van lichtprikkels van ogen naar hersenen. De gepatenteerde filters van Xlens zijn lichtprikkel dempend en zorgen er voor dat de lichtinval en lichtprikkelverwerking, door een selectieve absorptie van het licht, van ogen naar hersen op een dermate manier worden gecorrigeerd dat er direct verlichting en verbetering op treed. Bestaande leesgerelateerde klachten en leesproblemen zullen direct verminderen en kunnen bij correct gebruik verdwijnen.