Onafhankelijk onderzoek

Xlens heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren onder gebruikers van de Xlens bril. Eén van de conclusies is dat veel van de klachten door het gebruik van de Xlens bril zijn verminderd of verdwenen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Tevreden.nl. Zij is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksbureau en aangesloten bij de MOA en volgt de ESOMAR richtlijnen. Tevens is zij CQI geaccrediteerd om onderzoeken in de zorg uit te voeren.

Op basis van het aantal reacties zijn, met 95% zekerheid, betrouwbare conclusies te trekken. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september-oktober 2016.

"Hoe werken de Xlens kleurenfilters?"

Mensen met leesproblemen en visuele dyslexie ervaren veel klachten die worden veroorzaakt door een verstoorde of verkeerde overdracht van lichtprikkels van ogen naar hersenen. De gepatenteerde filters van Xlens zijn lichtprikkel dempend en zorgen er voor dat de lichtinval en lichtprikkelverwerking, door een selectieve absorptie van het licht, van ogen naar hersen op een dermate manier worden gecorrigeerd dat er direct verlichting en verbetering op treed. Bestaande leesgerelateerde klachten en leesproblemen zullen direct verminderen en kunnen bij correct gebruik verdwijnen.